Bỏ qua

BỘ BÁT ĐĨA

  • Bát đĩa xếp cánh hoa men lam Ghome BATDIA24M1

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 495.000₫ - Giá gốc 1.795.000₫
    Giá gốc
    495.000₫ - 1.795.000₫
    495.000₫ - 1.795.000₫
    Giá hiện tại 495.000₫

    1. Kích thước Đường kính xếp bát 55cm Set A gồm: 6 ĐĨA + 6 BÁT NHỎ ĂN CƠM + 1 TÔ CANH + 2BÁT GIA VỊ + 6 ĐÔI ĐŨA Set B gồm: 1 LY RƯỢU + 6 CHÉN ...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 495.000₫ - Giá gốc 1.795.000₫
    Giá gốc
    495.000₫ - 1.795.000₫
    495.000₫ - 1.795.000₫
    Giá hiện tại 495.000₫
  • Bát đĩa xếp cánh hoa men xanh đồng Ghome BATDIA24M2

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 495.000₫ - Giá gốc 1.995.000₫
    Giá gốc
    495.000₫ - 1.995.000₫
    495.000₫ - 1.995.000₫
    Giá hiện tại 495.000₫

    1. Kích thước Đường kính xếp bát 55cm Set A gồm: 6 ĐĨA + 6 BÁT NHỎ ĂN CƠM + 1 TÔ CANH + 2BÁT GIA VỊ + 6 ĐÔI ĐŨA Set B gồm: 1 LY RƯỢU + 6 CHÉN RƯỢ...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 495.000₫ - Giá gốc 1.995.000₫
    Giá gốc
    495.000₫ - 1.995.000₫
    495.000₫ - 1.995.000₫
    Giá hiện tại 495.000₫
  • Bát đĩa xếp cánh hoa viền vàng kim Ghome BATDIA24M3

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 495.000₫ - Giá gốc 1.895.000₫
    Giá gốc
    495.000₫ - 1.895.000₫
    495.000₫ - 1.895.000₫
    Giá hiện tại 495.000₫

    1. Kích thước Đường kính xếp bát 55cm Set A gồm: 6 ĐĨA + 6 BÁT NHỎ ĂN CƠM + 1 TÔ CANH + 2BÁT GIA VỊ + 6 ĐÔI ĐŨA Set B gồm: 1 LY RƯỢU + 6 CHÉN ...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 495.000₫ - Giá gốc 1.895.000₫
    Giá gốc
    495.000₫ - 1.895.000₫
    495.000₫ - 1.895.000₫
    Giá hiện tại 495.000₫
  • Bộ bát đĩa cánh hoa họa tiết cây lúa Ghome BATDIA24M4-CAYLUA

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 1.345.000₫ - Giá gốc 1.345.000₫
    Giá gốc 1.345.000₫
    1.345.000₫
    1.345.000₫ - 1.345.000₫
    Giá hiện tại 1.345.000₫

    1. Kích thước  Đường kính xếp bát: 58cm Bát canh: Cao 8cm - Đường kính 25.2cm - Dung tích: 1900ml Một bộ bao gồm: 01 BÁT CANH + 06 ĐĨA HÌNH C...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 1.345.000₫ - Giá gốc 1.345.000₫
    Giá gốc 1.345.000₫
    1.345.000₫
    1.345.000₫ - 1.345.000₫
    Giá hiện tại 1.345.000₫
  • Bộ bát đĩa cánh hoa họa tiết hoa đào Ghome BATDIA24M4-HOADAO

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 1.345.000₫ - Giá gốc 1.345.000₫
    Giá gốc 1.345.000₫
    1.345.000₫
    1.345.000₫ - 1.345.000₫
    Giá hiện tại 1.345.000₫

    1. Kích thước  Đường kính xếp bát: 58cm Bát canh: Cao 8cm - Đường kính 25.2cm - Dung tích: 1900ml  Một bộ bao gồm: 01 BÁT CANH + 06 ĐĨA HÌNH CÁN...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 1.345.000₫ - Giá gốc 1.345.000₫
    Giá gốc 1.345.000₫
    1.345.000₫
    1.345.000₫ - 1.345.000₫
    Giá hiện tại 1.345.000₫
  • Bát đĩa xếp cánh hoa họa tiết Ghome BATDIA24M4

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 1.345.000₫ - Giá gốc 1.345.000₫
    Giá gốc
    1.345.000₫
    1.345.000₫ - 1.345.000₫
    Giá hiện tại 1.345.000₫

    1. Kích thước Đường kính xếp bát 55cm Bát canh: Cao 8cm - Đường kính 25.2cm - Dung tích: 1900ml Một bộ bao gồm : 01 BÁT CANH + 06 ĐĨA HÌNH C...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 1.345.000₫ - Giá gốc 1.345.000₫
    Giá gốc
    1.345.000₫
    1.345.000₫ - 1.345.000₫
    Giá hiện tại 1.345.000₫
  • Khay gỗ bày bát đĩa Ghome KHAYGO

    GHOME - Đồ trang trí trong nhà
    Giá gốc 345.000₫ - Giá gốc 345.000₫
    Giá gốc
    345.000₫
    345.000₫ - 345.000₫
    Giá hiện tại 345.000₫

    Thông tin Đường kính 55cm Chất liệu: Khay có chất liệu gỗ tre, phần đáy là gỗ ép chắc chắn Gỗ đã qua xử lý nên có thể dễ dàng vệ sinh và hạn chế...

    Xem chi tiết
    Giá gốc 345.000₫ - Giá gốc 345.000₫
    Giá gốc
    345.000₫
    345.000₫ - 345.000₫
    Giá hiện tại 345.000₫