Bỏ qua

Giáng Sinh chỉ còn cách chúng ta... 

Winter Wonderland

Timeless Classic

Rustic Glam

Winter Wonderland
Timeless Classic
Rustic Glam

Đa dạng danh mục với
 1000++ sản phẩm Giáng Sinh

Đồ dùng Giáng Sinh

Đồ trang trí Giáng Sinh

Quà tặng Giáng Sinh

Top sản phẩm bán chạy nhất

Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3
Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3

Cây thông xanh chất liệu PVC Ghome CT22 M3

1.950.000₫
1.950.000₫
1.950.000₫
1.950.000₫
1.950.000₫
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4
Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4

Cây thông xanh chất liệu PE Ghome CT22 M4

3.655.000₫
3.655.000₫
3.655.000₫
3.655.000₫
3.655.000₫
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2
Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2

Cây thông phủ tuyết chất liệu PE + PVC Ghome CT22 M2

3.250.000₫
3.250.000₫
3.250.000₫
3.250.000₫
3.250.000₫
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5
Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5

Đèn cây 1M8 Ghome CT22 M5

1.150.000₫
1.150.000₫
1.150.000₫
1.150.000₫
1.150.000₫
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1
Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1

Đèn led noel 45cm Ghome LED22 M1

245.000₫
245.000₫
245.000₫
245.000₫
245.000₫
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22
Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22

Chăn thu đông họa tiết Giáng Sinh Ghome CHANNOEL22

655.000₫
655.000₫
655.000₫
655.000₫
655.000₫
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3
Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3

Thú bông ông già và người tuyết trắng Ghome THUB22 M3

515.000₫
515.000₫
515.000₫
515.000₫
515.000₫
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME
Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME

Đèn LED trang trí Giáng Sinh GHOME

245.000₫
245.000₫
245.000₫
245.000₫
245.000₫

Sản phẩm nổi bật 

Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6
Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6

Cây thông nhỏ PVC 55CM Ghome CT22 M6

595.000₫

1. Kích thước
Chiều cao: 55CM
2. Thông tin

  • Tán lá cây có chất liệu PVC
  • Phần gốc được bọc vải bao bố bên ngoài
  • Cây có kèm 1 bộ đèn LED sử dụng 3 Pin AA để phát sáng

3. Cách lắp ráp

  • Sau khi mở thùng đựng cây, tiến hàng bẻ các tán lá cây sao cho tự nhiên
  • Sử dụng dây đèn LED có sẵn cuốn xung quanh cây thông
  • Sản phẩm có kèm bộ phụ kiện 34PCS với nhiều kiểu dáng châu khác nhau

4. Khu vực sử dụng
Decor trên bàn phòng khách, trên kệ, tủ, bàn làm việc

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm tại Ghome!

View Details

GHOME - All for your great home