Bỏ qua

tuyen-dung

 • Tháng 8 8, 2022 Chu Ha

  Graphic Designer Part-time

  GHOME là thương hiệu home decor về các sản phẩm nội thất, trang trí thông minh cho nhà ở, mục tiêu trở thành cửa hàng dẫn đầu về sản phẩm trang trí thẩm mỹ và tiện ích tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, GHOME có hơn 600.000...

  Read now
 • Tháng 8 2, 2022 Chu Ha

  Content Writer Intern

  Ghome Decor - Thương hiệu Đồ trang trí trong nhà! Tập trung vào dòng sản phẩm thông minh - decor trong nhà, Ghome mong muốn đưa ra giải pháp cho không gian sống thông minh, hiện đại. Cùng hơn 500,000...

  Read now
 • Tháng 6 18, 2022 Chu Ha

  Communication Leader

  GHOME là thương hiệu home decor về các sản phẩm nội thất, trang trí thông minh cho nhà ở, mục tiêu trở thành cửa hàng dẫn đầu về sản phẩm trang trí thẩm mỹ và tiện ích tại thị trường Việt Nam Hiện tại, GHOME có hơn 500.000...

  Read now
 • Tháng 4 13, 2022 ChuHa

  Graphic Designer

  GHOME là thương hiệu home decor về các sản phẩm nội thất, trang trí thông minh cho nhà ở, mục tiêu trở thành cửa hàng dẫn đầu về sản phẩm trang trí thẩm mỹ và tiện ích tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, GHOME có hơn 600.000...

  Read now
 • Tháng 4 12, 2022 ChuHa

  R&D Executive

  GHOME là thương hiệu home decor về các sản phẩm nội thất, trang trí thông minh cho nhà ở, mục tiêu trở thành cửa hàng dẫn đầu về sản phẩm trang trí thẩm mỹ và tiện ích tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, GHOME có hơn 600.000...

  Read now
 • Tháng 4 7, 2022 ChuHa

  Hành chính - Nhân sự

  GHOME là thương hiệu home decor về các sản phẩm nội thất, trang trí thông minh cho nhà ở, mục tiêu trở thành cửa hàng dẫn đầu về sản phẩm trang trí thẩm mỹ và tiện ích tại thị trường...

  Read now
 • Tháng 3 29, 2022 ChuHa

  Decor Stylist

  GHOME là thương hiệu home decor về các sản phẩm nội thất, trang trí thông minh cho nhà ở, mục tiêu trở thành cửa hàng dẫn đầu về sản phẩm trang trí thẩm mỹ và tiện ích tại thị trường...

  Read now
 • Tháng 3 18, 2022 ChuHa

  Content Marketing

  Ghome Decor - Thương hiệu Đồ trang trí trong nhà! Tập trung vào dòng sản phẩm thông minh - decor trong nhà, Ghome mong muốn đưa ra giải pháp cho không gian sống thông minh, hiện đại. Cùng hơn 500,000...

  Read now
 • Tháng 3 5, 2022 ChuHa

  Content Creator

  Ghome Decor - Thương hiệu Đồ trang trí trong nhà! Tập trung vào dòng sản phẩm thông minh - decor trong nhà, Ghome mong muốn đưa ra giải pháp cho không gian sống thông minh, hiện đại. Cùng hơn 500,000...

  Read now